תקן אש+ מוצר ירוק


המוצר קיבל תקן אש ממכון התקנים הישראלי ועמידה לפי התקן הישן והחדש כאחד.

תקן ירוק סמבריט.pdfce-2015-029dopsil-cembrit-patina-en.pdf